Kansspelautomaten

Home » Kansspelautomaten

De Kansspelautomaat

De Nederlandse kansspelautoriteit (KSA) maakt bij het verstrekken van exploitatievergunningen en de keuring en spelregels van kansspelen (modeltoelating) onderscheid tussen drie verschillende soorten kansspelautomaten: de kansspelautomaat, behendigheidsautomaten en kermisautomaten.

Dat zegt echter vrij weinig. Want waar valt bijvoorbeeld een fruitautomaat onder? Of een online slotmachine? En is een flipperkast ook een kansspel? Allemaal vragen die op basis van deze, door de KSA voorgeschotelde, informatie niet beantwoord worden.

Wij zullen op deze pagina dan ook wat uitgebreider ingaan op deze materie zodat voor eens en altijd duidelijk word welke gokspellen tot welke categorie behoren.

kansspelautomaat cover
Als je een kansspelautomaat gaat spelen weet je nooit of je gaat winnen of verliezen. Als speler heb je geen enkele invloed op het spelresultaat.

Uitleg kansspelen

Wanneer er gesproken word over de Nederlandse kansspelindustrie of de gokindustrie in zijn geheel, kunnen de vaak moeilijk klinkende termen gemakkelijk voor de nodige verwarring zorgen. Helemaal als je wat dieper ingaat op de materie en specifieke onderwerpen als AWP en SWP machines ter sprake komen. Want wat betekenen al die termen precies? Wat is een kansspelautomaat en welke soorten bestaan er precies? Wij zullen de belangrijkste woorden en definities die op kansspelgebied van toepassing zijn met je doornemen en in Jip-en-Janneketaal aan je uitleggen.

Wat is een kansspel?

Kansspelen zijn spellen die prijzen uitkeren, maar waarbij de deelnemer (speler) geen enkele invloed heeft en kan uitoefenen op het uiteindelijke spelresultaat. Bij een kansspel ben je dus voor het grootste gedeelte afhankelijk van geluk. Om die reden word het ook vaak een “gokspel” of “hazardspel” genoemd. Die laatste stamt af van het Franse woord “Hazard” wat zoiets als toeval of toevallig betekend. Hazarderen betekend letterlijk “iets op het spel zetten”.

Het type kansspel word bepaald aan de hand van het risicogehalte (kans op verslaving) en de uit te keren prijzen. Voor machines die geldprijzen uitkeren is strikte wet- en regelgeving van toepassing. Denk hierbij aan speelautomaten die je in de horeca, bij een gokhal of Holland Casino kunt spelen. Apparaten die werken met prijzen in natura gelden minder strenge regels. Dit zijn meestal behendigheidsspellen zoals je die bijvoorbeeld kent van de kermis of een arcadehal.

Kenmerken van een kansspel

 • Er is een spelelement (dit kan ook een weddenschap zijn);
 • Er is een inzet: hoeft niet noodzakelijk geld te zijn, maar kan ook een ticket of voorwerp zijn die je moet kopen om aan het spel deel te kunnen nemen;
 • Er is kans op winst of verlies van die inzet;
 • En er is sprake van toeval. Het toeval element mag minimaal zijn bijvoorbeeld bij poker.

Soorten kansspelen

In de basis zijn er 5 verschillende type kansspelen: casinospellen, kleine kansspelen, loterijen, speelautomaten en weddenschappen. Je kunt deze zien als een soort hoofdcategorieën waaronder een hele hoop subcategorieën vallen.

De Nederlandse overheid heeft bewust voor deze opzet gekozen. Door deze complexe materie in de benodigde “hokjes” te plaatsen verschaft het zichzelf de mogelijkheid om per categorie specifieke wet- en regelgeving te kunnen schrijven. Hiermee trachten ze de gokmarkt te reguleren en in goede banen te leiden.

Overzicht van alle soorten kansspelen
Overzicht van alle soorten kansspelen die in Nederland zijn toegestaan.

Grote vs Kleine kansspelen

Zo zijn er een select aantal gokspellen die onder de categorie “kleine kansspelen” vallen. Dit zijn eenmalig of kleinschalig georganiseerde activiteiten waarbij geen grote of in ieder geval gelimiteerde geldprijzen te winnen zijn. Het risicogehalte en daarmee de kans op verslaving word bij dit soort spellen als laag gezien.

Denk hierbij aan het promoten van producten of diensten (promotionele kansspelen), het organiseren van Bingo in een bejaardentehuis of familie- en kennissenkring, een lokale loterij voor een goed doel of een potje poker bij jou thuis met een select aantal vrienden. Ook kermisautomaten, waarbij je geen geld kunt winnen, vallen onder deze categorie. Voor dit soort “kansspelen” is geen – door de kansspelautoriteit verleende – kansspelvergunning nodig.

Zwaardere speelautomaten

Aan de andere kant bestaan er veel gokspellen die een commercieel doel dienen. Daarmee bedoelen we dat het een verdienmodel betreft waarbij inkomsten gegeneerd worden voor de betreffende uitbater en spelers een aanzienlijke kans hebben om (grote) geldbedragen te verliezen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de in Nederland populaire horeca- en gokhalautomaten (fruitautomaten). Maar bijvoorbeeld ook de gokkasten die je bij Holland Casino kunt spelen. Voor dit soort zwaardere type speelautomaten gelden extra regels. Afhankelijk van de locatie (café, horeca, casino) zijn er speel- en winlimieten van toepassing.

Behendigheid vs Geluk

Zoals we je al hebben aangegeven zijn kansspelen in grote mate afhankelijk van geluk. Hierop geldt echter 1 uitzondering, namelijk de behendigheidsspellen. Bij behendigheidsautomaten, ook wel Skill Games genoemd, spelen ook vaardigheden een rol. Je speelt dit soort spellen voor de fun, om de highscore te halen of voor het winnen van punten.

Die laatste kan je dan vaak weer omwisselen voor goederen in natura. Van knuffels en polshorloges tot aan kleine huishoudelijke apparaten, gadgets en andere prullaria. Voorbeelden hiervan zijn flipperkasten, grijpmachines, muntenschuivers en het Japanse gokspel Pachinko.

De behendigheidsautomaat vind je op kermissen, bij arcadehallen, amusementscentra en speelhallen. Uitbaters hebben voor dit soort machines geen aanwezigheidsvergunning of exploitatievergunning nodig. Ook hoef je geen modeltoelating (verzoek tot spelcontrole) in te dienen bij de kansspelautoriteit.

De leukste online gokkasten spelen

Toezichthouder Nederland

De overheid heeft bij het reguleren van de kansspelmarkt zichzelf een aantal doelstelling opgelegd. Zo vinden ze dat het hun taak is consumenten (tegen zichzelf) te beschermen, kansspelverslaving te voorkomen en zaken als illegaliteit, fraude en criminaliteit tegen te gaan.

De Nederlandse Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit logo

Om deze flinke taken goed in de praktijk uit te kunnen voeren is in 1996 een onafhankelijk bestuursorgaan opgericht genaamd het College van Toezicht op de Kansspelen. Dit staatsbedrijf is op 1 april 2012 vervangen door de Kansspelautoriteit (KSA), een zelfstandige organisatie met een eigen rechtspersoonlijkheid die fungeert als een onafhankelijke toezichthouder (waakhond kansspelen).

De KSA betreft dus officieel geen staatsorganisatie, maar staat wel rechtstreeks in verbinding met, en onder toezicht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De doelstellingen zijn al die jaren hetzelfde gebleven. Sinds de invoering van de nieuwe Wet op de Kansspelen op 1 april 2021 word de nadruk hierbij extra gelegd op het behalen van de kanalisatiedoelstelling (markt moet binnen 3 jaar voor 80% uit legale aanbieders bestaan), verantwoord spelen (bescherming spelers) en het tegengaan en voorkomen van zaken als witwassen en illegaal gokken.

Vergunningen voor exploitanten

Uitbaters van amusementscentra, casino’s, gokhallen, horecazaken, en speelhallen die kansspelautomaten willen exploiteren dienen aan strikte regels en voorwaarden te voldoen. Afhankelijk van de locatie, het speltype en het aantal gokspellen dat ze willen plaatsen, dienen ze de benodigde voorwaarden en een of meerdere vergunningen aan en op te vragen:

 • Aanwezigheidsvergunning (gemeente)
 • Exploitatievergunning (kansspelautoriteit)

Om ervoor te zorgen dat gemeenten exact weten wanneer ze wel of geen vergunning kunnen en mogen verlenen, is er een speciale handleiding geschreven: Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten

Kansspelvergunning voor ontwikkelaars en fabrikanten

Er bestaan meerdere soorten kansspelvergunningen. Naast de exploitatievergunning voor het uitbaten van kansspelen dienen bedrijven die kansspelautomaten produceren ook over een zogeheten modeltoelating te beschikken. Dit houdt in dat elk op de markt aangeboden gokspel vooraf gecontroleerd dient te worden op een juiste en eerlijke werking.

Hier bovenop vinden ook nog verplichte (jaarlijkse) controles plaats die door een onafhankelijke partij dienen worden uitgevoerd. In veel gevallen zal de overheid (kansspelautoriteit) zelf een keuringsinstelling aanwijzen, bijvoorbeeld het Nederlands Meet Instituut (NMI).

Aanvraagformulier kansspelvergunning
Download de PDF: Aanvraagformulier Kansspelvergunning

Belangrijkste regels en richtlijnen voor exploitanten

Hoewel er letterlijk duizenden voorwaarden zijn waar iedere exploitant zich aan dient te houden, zijn er een aantal speerpunten te noemen die de basis vormen voor elke uitgegeven kansspelvergunning.

 • Reclames en bonussen voor goksites mogen, net als bij casino’s en speelautomatenhallen, niet gericht zijn op jongeren tot 24 jaar, mensen met psychische of gokproblemen of mensen met een verstandelijke beperking;
 • In casino’s en speelautomatenhallen en op kansspelwebsites moet worden bijgehouden hoe vaak iemand komt spelen. Dit vormt voor de aanbieder, in combinatie met andere indicatoren, een beeld van het speelgedrag;
 • Spelers kunnen opgenomen worden in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Dit is een register voor spelers die problematisch speelgedrag vertonen. Spelers die in dit register staan kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan online of fysieke kansspelen.

Zorgplicht

In de kansspelwet is vastgelegd dat alle vergunninghouders een zorgplicht hebben. Dat slaat op “verantwoord spelen” en houdt onder andere in dat:

 • De vergunninghouder dient ervoor moet zorgen dat minderjarigen niet kunnen spelen. Minderjarigen mogen alleen op behendigheidsautomaten en kermisautomaten spelen. Kansspelautomaten zijn voor spelers van 18 jaar en ouder;
 • De vergunninghouder dient maatregelen te nemen om verslaving te voorkomen. Spelers moeten geïnformeerd worden over de gevaren en risico’s die bij gokken komen kijken. Ook dienen spelers gemonitord te worden en is het de taak van de overheid om tijdig in te grijpen.

Wetten en regels voor consumenten

Ook de spelers zelf dienen zich aan bepaalde spelregels te houden. In de praktijk worden veel van deze voorwaarden al afgevangen door de exploitant, door simpelweg bepaalde kansspelen niet aan te bieden.

Zo is het verboden om te gokken op:

 • op jeugdwedstrijden;
 • op een wedstrijd waarvan het verloop niet objectief wordt vastgelegd;
 • op een negatieve of eenvoudig te manipuleren gebeurtenis tijdens een wedstrijd;
 • op een wedstrijd waarop in het land waar die wedstrijd wordt georganiseerd, wegens risico op manipulatie geen weddenschappen mogen worden afgesloten.

Ook mag er geen:

 • wezenlijke invloed uitgeoefend worden op de betrokken kansspelorganisator of andere belanghebbenden (voorkennis);
 • niet gesjoemeld worden met het kansspel zelf. Hoewel dit niet specifiek in de kansspelwet staat, verbiedt elke exploitant zijn klanten om vals te spelen.

Spelers zijn tevens verplicht om:

 • zichzelf te legitimeren en persoonsgegevens te delen met de aanbieder. Zo dienen spelers onder andere hun naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mail en geslacht te verstrekken;
 • zijn of haar Burgerservicenummer (BSN nummer, voorheen sofinummer) te koppelen aan hun account. Dit geldt voor zowel online als offline registraties.

Overzicht van alle kansspelautomaten

Voor het geval je wilt weten welke soorten gokautomaten er allemaal te spelen zijn hebben we een handig overzicht voor je in elkaar geflanst. Voor gedetailleerde informatie kan je op de blauw gemarkeerde links klikken die je naar de betreffende sub pagina doorsturen.

arcade machines logo

Arcade Machine

Behendigheidsspellen die je vooral “voor de fun” dient te spelen. Een relatief onschuldige vorm van entertainment waar spelers zichzelf, met een relatief klein budget, uren lang mee kunnen vermaken.

👉 Alles over Arcademachines

Behendigheidsautomaat

behendigheidsautomaten logo

Vaardigheidsspellen waarbij spelers hun eigen “skills” dienen te perfectioneren om zich te onderscheiden van de competitie en het spel te kunnen winnen. Dit worden ook wel SWP-machines genoemd wat staat voor Skill With Prizes.

👉 Alles over Skill Games

Casino Gokkast

casino gokkasten logo

Professionele speelautomaten die waar (zo goed als geen) limieten voor gelden en die je met hoge inzetten kunt spelen. Dit soort gokmachines vind je onder andere bij Holland Casino.

👉 Alles over Casinogokkasten

Community Slot

community slots logo

Interactieve kansspelen met chatmogelijkheden die via livestreaming en snelle internetverbindingen gestreamd worden naar jouw computer, tablet of mobiele telefoon.

👉 Alles over Live Casino Slots

Eenarmige Bandiet

eenarmige bandieten logo

De klassieker en voorloper van de moderne gokkast. Een gave trekhendel, drie simpele speelrollen en flinke prijzen. Ja, deze gouwe ouwe biedt nostalgisch spelplezier van de bovenste plank.

👉 Alles over Eenarmige Bandieten

Fruitautomaat

fruitautomaten logo

De populairste speelautomatenvariant van Nederland. Bekend van zijn fruitsymbolen en gave gokfeatures. Titels als Club2000, Hot Shot, Joly Joker, Random Runner en Simply Wild zijn bekend bij elke gokliefhebber.

👉 Alles over Fruitautomaten

Jackpot Machine

jackpotautomaten logo

Gokkasten die gebruik maken van oplopende en/of gekoppelde jackpots zijn mateloos populair. De hoofdprijzen die je op dit soort kasten kunt winnen hebben een enorme aantrekkingskracht op het spelende publiek.

👉 Alles over Jackpotmachines

Kermisautomaat

kermisautomaten logo

Super verslavende behendigheidsautomaten die je kunt vinden op (indoor) kermissen, arcadehallen en amusementscentra. Van grijpers en muntenschuivers tot aan omgebouwde gokkasten, dit soort skill games vervelen nooit!

👉 Alles over kermisautomaten

Multi Game Slots

multi-game gokkasten logo

Meerspellenautomaten zijn videogokkasten waarbij je, zoals de naam het al zegt, meerdere gokspellen via een en dezelfde machine kunt spelen. Als speler hoef je nooit meer van kast wisselen, al jouw favoriete games zijn samen gepropt in een megakast.

👉 Alles over Multislots

Multiplayer Gokkast

multi-player gokkasten logo

Op deze meerspelers kan je meerdere gokspellen tegelijkertijd spelen. Het speelscherm word hierbij, afhankelijk van het aantal spellen dat je kiest, opgesplitst in twee of meerdere mini-schermen.

👉 Alles over Multiplayer Gokkasten

Pachinko Gokkast

pachinko gokkast logo

Dat Japanners gek zijn op bizarre spelletjes weten we allemaal. De Pachinko en Pachislo machines zijn een soort verticale flipperkasten waarbij je jouw vaardigheden dient in te zetten op dit knotsgekke balspelletje te winnen.

👉 Alles over Pachinko

Photoplay Apparaten

photoplay gokkasten logo

Touchscreen video-play machines waarop je leuke en hersenbrekende behendigheidsspellen als “Find It” kunt spelen. Je vind dit soort apparaten bij snackbars, shoarmatenten en in lokale sportkantines.

👉 Alles over Photoplay

Videoslot

videoslots logo

Tegenwoordig zijn bijna alle moderne speelautomaten voorzien van videorollen. Deze videoslots bieden spelers nog meer mogelijkheden op het gebied van spelfeatures, bonusronden en animaties.

👉 Alles over Videoslots

Wedmachine

wedterminals logo

Wedterminals zijn touchscreen gokmachines die vooral ingezet worden voor het plaatsen van sportweddenschappen. Je kunt ze zien als de vervanger van de fysieke bookmakers en wedkantoren.

👉 Alles over wedterminals

10 veiligste online casino’s van Nederland

Met stip het beste casino van ons land. Ze barsten van de gave acties en hebben unieke live casino games van Stakelogic. Ook zijn er meer dan voldoende videoslots aanwezig.
Bij jacks.nl hebben ze de zaken goed voor elkaar. De perfecte plek voor liefhebbers van voetbal wedden. Ze hebben ook gave casinospellen met live dealers die Nederlands spreken.
Hier moet je zijn als je dol bent op het spelen van online gokkasten. Kansino heeft het allerbeste spelaanbod van Nederland. Alle top gameproviders zijn aanwezig.
De bekendste bookmaker van Holland heeft nu ook een eigen online casino gedeelte. Koning Toto moet nog wat leren op dit gebied, maar de start is veelbelovend.
Het nieuwe online gokplatform van dit staatscasino ziet er gelikt uit. Qua beschikbare spellen is het top, maar de gebruiksvriendelijkheid van de website mag nog wel wat beter.
Dit is een van de slechtste casino's van het moment. Een groot gokmerk, maar ze weten het nog niet echt waar te maken. Bezoeken op eigen risico.

Wettelijke regels en richtlijnen voor de kansspelautomaat

Alle kansspelvormen worden in Nederland gereguleerd via de Wet op de Kansspelen (WOK). De eerste versie van deze gokwet stamt uit 1964, maar is in April 2021 flink op de schop genomen. De vernieuwde wetgeving houdt nu ook rekening met het aanbieden van digitale gokactiviteiten en alle veranderingen en innovaties die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden.

Hieronder vallen bijvoorbeeld zaken als mobiel gokken (smartphone, tablet, etc.), casino streaming (Twitch, YouTube, etc.) en de vele nieuwe soorten speelautomaten en casinospellen zoals community gokkasten, videoslots en live casino entertainment.

Wet op de Kansspelen (WOK)
Uitleg van de Wet op de Kansspelen (WOK) van de officiële website overheid.nl

Wetgeving en regels voor Casino Gokkasten (Hoog risicoprofiel)

Vergunning nodig? Ja, u dient een aanwezigheidsvergunning bij de gemeente aan te vragen + een exploitatievergunning bij de kansspelautoriteit.

 • Inzetten tot wel 150 euro per draai of hoger;
 • Er gelden geen verlieslimieten voor spelers;
 • Mogelijkheid om grote oplopende jackpots te winnen;
 • Uitkeringspercentage dient minimaal 80% te zijn;

Wetgeving en regels voor hoogdrempelige speelautomaten (Gemiddeld risicoprofiel)

Vergunning nodig? Ja, u dient een aanwezigheidsvergunning bij de gemeente aan te vragen.

 • Hoogte van uit te keren prijzen is vastgesteld op maximaal 200x de inzet. Dit komt neer op 40 euro;
 • Inzetten van maximaal 0.20 euro per draai;
 • Jackpots mogen oplopen tot een maximum van 2500 euro;
 • Machines dienen zo geprogrammeerd te zijn dat spelers maximaal 40 euro per uur kunnen verliezen (gemiddeld uurverlies);
 • Tekst met waarschuwing voor risico’s gokken + minimale leeftijd (18+) dient duidelijk zichtbaar op de kast vermeld te worden.
 • Uitkeringspercentage dient minimaal 60% te zijn.

Extra regels voor horeca automaten

Vergunning nodig? Ja, u dient een aanwezigheidsvergunning bij de gemeente aan te vragen.

 • Automatisch doorspelen (auto-play functie) is niet toegestaan;
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van een jackpot;
 • Multiplayer mogelijkheden zijn niet toegestaan;
 • Na uitkering van hoogste prijs dient de machine zich 15 seconden uit te schakelen;
 • Spelinformatie dient aanwezig te zijn.

Wetgeving en regels voor Behendigheidsautomaten en laagdrempelige horeca (Zeer laag risicoprofiel)

Vergunning nodig: nee

 • Automaten mogen geen geld uitkeren;
 • Spelers mogen allen vrij spelen en extra speelduur winnen;
 • Vaardigheden dienen een significante rol te spelen op het uiteindelijke spelresultaat.

Modeltoelating en exploitatievergunningen

Modeltoelating speelautomaat

Ben je van plan om zelf gokkasten te maken en deze vervolgens te verkopen aan een gokhal of casino? Of wil je juist een eigen speelhal beginnen en geld verdienen met de exploitatie van kansspelen? Weet waar je aan begint, want de concurrentie is groot en “even” een gokbedrijfje opzetten is zo simpel nog niet. En dan hebben we het nog niet eens over het kostenplaatje gehad. Afijn, hieronder in ieder geval een overzicht van de belangrijkste zaken die je op voorhand dient te weten en dient te regelen.

Modeltoelating

Al bouw je als fabrikant duizend verschillende speelautomaten per dag, je mag ze alleen in de markt zetten als ze door de Kansspelautoriteit (KSA) zijn goedgekeurd. Dit keuringsproces dien je voor iedere speelautomaat te doorlopen en gebeurt via de “modeltoelating”.

Om jouw gokmachines te laten keuren door de KSA dien je het document “verklaring van toelating,” ook wel VVT genoemd, aan te vragen en in te vullen. Dit dient zeer zorgvuldig te gebeuren. Op de website van de toezichthouder valt hierover namelijk het volgende te lezen:

Indien het door de Ksa voorgeschreven aanvraagformulier niet wordt gebruikt, of als informatie niet conform de richtlijnen wordt aangeleverd, dan kan de Ksa besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Download hier de volledige handleiding: Informatievoorschriften aanvraag modeltoelating speelautomaat

Exploitatievergunning vs kansspelvergunning

Indien je op professionele wijze kansspelautomaten besluit te exploiteren, heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig. De aanwezigheidsvergunning dien je bij de gemeente aan te vragen en biedt je de mogelijkheid om maximaal 2 speelautomaten in je zaak te plaatsen. Wil je meer machines uitbaten, dan heb je ook een exploitatievergunning nodig, ofwel: een kansspelvergunning.

Deze twee vergunningstermen worden nogal eens door elkaar gehaald. Dit heeft er met name mee te maken dat er in het buitenland met verschillende type vergunningen word gewerkt voor exploitanten en fabrikanten. De exploitant heeft logischerwijs een exploitatievergunning nodig en de fabrikant een kansspelvergunning, ook wel fabrikantenvergunning genoemd.

In Nederland word er echter gewerkt met 1 vergunning die alle vormen van exploitatie dekt. Deze kan je aanvragen bij de kansspelautoriteit. Wel raden we aan om vooraf altijd ook even de officiële website van jouw stad of dorp te raadplegen, omdat de exacte regels en voorwaarden per gemeente flink kunnen verschillen.

Als voorbeeld verwijzen we je graag door naar de informatiepagina met betrekking tot de aanvraagprocedure kanspelautomaat en speelautomatenhal van de gemeente Amsterdam.

Leges, kansspelbelasting en andere afdrachten

Wat kost een gokvergunning? Hoeveel belasting moet je voor het uitbaten van kansspelen betalen? Allemaal vragen die van belang zijn als je een eigen gokbedrijf in Nederland wilt starten. Ook als je van plan bent om zelf te gaan gokken is het fijn vooraf te weten waar je aan toe bent en met welke belastingen je rekening dient te houden.

Uitvoeringsregeling kansspelen
Bepalingen ter uitvoering van de Wet op de kansspelen (Uitvoeringsregeling kansspelen).

Leges

Dit zijn door de overheid opgelegde kosten voor het aanvragen van de benodigde vergunningen, bedoelt voor exploitanten. Spelers hebben hier dus niets mee van doen.

De leges variëren per gemeente, maar zullen in de regel ergens tussen de €50 en €300 per kansspelautomaat, per jaar kosten. Voor iedere volgende automaat krijg je meestal 10% a 20% korting op het basisbedrag. Het prijskaartje voor de exploitatie van een speelautomatenhal ligt ergens tussen de €400 en €4000 euro op jaarbasis.

Gemeenten als Amsterdam en Rotterdam zullen om tal van redenen logischerwijs het hoogste tarief hanteren. Andersom geldt dat hetzelfde voor de kleine gemeenten in Nederland.

Kansspelbelasting

Naast de standaard inkomstenbelasting ben je in Nederland ook verplicht om  kansspelbelasting te betalen. Omdat het in de praktijk niet te doen is om dit voor iedere speler op zich te regelen, is er door de overheid besloten dat exploitanten deze taak volledig op zich dienen te nemen.

Geen belasting voor spelers

Dat is natuurlijk goed nieuws voor de gokkers zelf. Zij hoeven letterlijk 0% over hun gewonnen gokwinsten af te dragen aan de belastingdienst. Niks, noppes, nada! Alles wat je als speler wint in een gokhal of casino is dus volledig belastingvrij te besteden. Dat laatste woordje zeggen we bewust, omdat het niet zo is dat er helemaal geen kansspelbelasting word afgedragen. De afdracht word simpelweg door de eigenaar van het casino gedaan.

Belasting over GGR voor exploitanten

Dit klinkt als een zware kluif voor ondernemers. Toch valt dat in de praktijk reuze mee. Net als dat voor de inkomstenbelasting geldt, kan je voor de afdracht van kansspelbelasting een deal maken met de belastingdienst. Dit houdt in dat je slechts 1x per maand, kwartaal of jaar de balans hoeft op te maken en de belasting dient te betalen.

De kansspelbelasting kan je berekenen op basis van de Gross Gaming Revenu (GGR). Dit betreft de totaalomzet die bestaat uit het totaal aan gestorte spelersgeld minus de spelerswinsten. Niet over de nettowinst dus! Om te weten welke kosten je precies als exploitant kunt aftrekken raden we je aan contact op te nemen met een gokadvocaat of ervaren boekhouder.

👉 Naast de benodigde kansspelvergunning moet je in de meeste gevallen ook in het bezit te zijn van een Drank- en horecawetvergunning. Dit is een verplichting voor hoogdrempelige horeca, waar de meeste speelautomatenhallen onder vallen.

Bronnen

FAQ

Het is onmogelijk om hieraan een cijfer te plakken. Dit omdat er wereldwijd zoveel verschillende kansspelen zijn inclusief varianten dat het simpelweg niet in kaart te brengen is. Van populaire spellen als Blackjack, Poker en Roulette, tot land specifieke gokspellen als Pachinko (Japan) en Rummikub (India). Wel kan je op onze website een overzicht vinden met alle type gokkasten die er bestaan, dat zijn er al een stuk of twintig. Als we perse een schatting moeten maken dan komen we uit op circa 500 a 1000 verschillende soorten kansspelen.

Kansspelautomaten vallen onder de zwaarste gokcategorie. In tegenstelling tot kermisspellen en behendigheidsautomaten kan je op een kansspelautomaat echt geld winnen. Om die reden zijn er voor dit soort automaten ook specifieke wetten en regels geschreven, welke opgenomen zijn in de Wet op de Kansspelen (WOK).

Deze vraag is eigenlijk niet te beantwoorden. Niet omdat we dat niet willen, maar meer omdat het onduidelijk is wie het heeft uitgevonden en waar gokken ooit begonnen is. Er gaan verschillende verhalen de ronde en historici zijn het lang niet allemaal met elkaar eens welk verhaal de waarheid betreft.

Astragali is een gokspel dat bij de vaakst boven water komt drijven bij onderzoeken naar deze materie. Ook Wikipedia noemt het als een van de eerste gokspellen ooit. Het knokkelspel, zoals het ook genoemd word, bestond uit botresten (knokkels), waar een soort dobbelspel van werd gemaakt. Astragali werd al vele duizenden jaren voor de christelijke jaartelling gespeeld.

De eerste echte dobbelspellen verschenen in Mesopotamië, circa 3000 jaar voor christus. Naar verluid waren het de Chinezen die in de 10de eeuw voor het eerst grootschalig gingen gokken. Met dobbel- en dominospellen en wedden op dieren (kippengevechten, paddenraces, sprinkhanengevechten, etc.).

We spreken van een “klein” kansspel als het een relatief onschuldig gokspel betreft dat in besloten kring of door een vereniging word georganiseerd. Bijvoorbeeld  een potje poker met vrienden en familie of het organiseren van een lokale loterij voor het goede doel. Let wel, in de meeste gevallen dien je hiervoor alsnog toestemming van de gemeente te krijgen. Belangrijk is dat het prijzenpakket maximaal 400 euro per ronde mag zijn en 1.550 euro per bijeenkomst. Voor loterijen die een goed doel dienen kan hierop, na overleg met de gemeente, een uitzondering worden gemaakt, waarbij het totaal aan te winnen prijzen verhoogd kan worden tot 4500 euro.

Voorbeelden van kleine, lokaal georganiseerde kansspelen zijn bingo, kienen, poker, loterij, vogelpiekspel en het Rad van Fortuin.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat jongeren (extra) gevoelig zijn voor verslavingen. Ook hebben zij in de regel nog geen vaste inkomstenbron en zijn ze nog relatief gemakkelijk beïnvloedbaar. Hierdoor vormen zij een verhoogt risico op zaken als financiële uitbuiting fraude, en probleemgedrag. De Nederlandse overheid ziet het als hun taak haar inwoners voor te lichten en te beschermen tegen de gevaren en risico’s die bij gokken komen kijken. Om die reden is de wet op de kansspelen opgesteld, waar onder andere een leeftijdsgrens van 18 jaar is opgenomen.

Exploitatie is het uitbaten van producten, diensten of bezittingen. Denk hierbij aan verkopen van drank- en etenswaren in een horecazaak, het verhuren en verkopen van vastgoed of het aanbieden van kansspelen. In de meeste gevallen gelden er strikte wetten en regels voor dit soort exploitaties. De toezichthouder, vaak een gemeente of overheidsorganisatie, hanteert een vergunningsstelsel om de boel te reguleren en in goede banen te leiden. Voor het uitbaten van professionele kansspelautomaten is dan ook een exploitatievergunning nodig, ook wel een kansspelvergunning genoemd. Deze word verleend door de Nederlandse kansspelautoriteit.

Indien je in jouw horecazaak een kansspelautomaat wilt plaatsen dien je hiervoor een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Met deze “aanwezigheidsvergunning” kan en mag je maximaal 2 automaten plaatsen. Deze licentie is echter alleen aan te vragen voor hoogdrempelige horeca (18+, met drank- en horecavergunning) zoals bars, cafés en nachtclubs.

Sinds de invoering van de nieuwe wet op de kansspelen mag iedereen een casinovergunning aanvragen en daarmee een fysiek of online casino starten. De vergunningseisen zijn echter zeer pittig te noemen. De aanvraag zelf kost al ruim 45.000 euro. Word je aanvraag afgewezen dan ben je bovendien geen recht op teruggave. Houdt daarbij ook rekening met het verstrekken van een bankgarantie van rond de 800.000 euro.

Het opstarten van een online casino, inclusief kosten (software, personeel, marketing, etc.) kost je circa 1 a 3 miljoen euro voor het eerste jaar. Houdt daarbij rekening met het feit dat het gemiddeld 3 jaar duurt voordat jouw casino winstgevend zal zijn. Kortom, je dient hele diepe zakken te hebben om een gokplatform succesvol op te kunnen starten. Het is zeker niet aan te raden om zonder een flinke investeerder aan zo’n avontuur te beginnen. Het is niet voor niets dat er alleen grote partijen als Unibet en Pokerstars zich in deze markt begeven.

Dit zijn kosten die je als exploitant aan de overheid dient te betalen. In het geval van een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat, waarbij je tot maximaal 2 speelautomaten in je horecazaak mag plaatsen, dien je bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam een kleine 300 euro te betalen voor de aanvraag zelf. Ook als u de vergunning niet krijgt, dient u deze kosten (leges) te betalen.

Ja, al begrijpen we de verwarring. Horeca staat immers voor Hotel, Restaurant en Café, en daar valt een speelhal eigenlijk niet onder. Een veelgehoord statement is het feit dat je van “horeca” spreekt als er eten en drinken word geserveerd (eet- en drinkgelegenheden) of indien er sprake is van logiesverstrekking (overnachtingen in hotels, etc.). Een speelhal valt onder dag- en verblijfsrecreatie wat feitelijk onder de categorie HORECA III valt.

Het is een lastige vraag omdat er ook verschillende type speelhallen zijn. Indien er bijvoorbeeld alleen behendigheidsautomaten staan zoals je die kent van arcadehallen als Gamestate, dan is er geen enkele vergunning nodig. Staan er echte kansspelautomaten dan valt de speelhal onder de Wet op de Kansspelen en dient met een aanwezigheidsvergunning in combinatie met een exploitatievergunning in bezit te hebben. De vraag is in dat opzicht dus eigenlijk niet relevant. Je dient te kijken naar het type gokautomaat dat je wilt gaan plaatsen, want alleen die zeggen je aan welke regels jij je als ondernemer dient te houden.

Een kansspelautomaat mag alleen geplaatst worden bij hoogdrempelige horeca zoals cafés, casino’s, hotels, nachtclubs, restaurants en gokhallen. Dit zijn bedrijven met een Drank- en Horecawetvergunning en waarbij de activiteiten zich in belangrijke mate richten op personen van achttien jaar of ouder. Het plaatsen van dit soort kansspelen is niet toegestaan bij laagdrempelige horeca als een snackbar of shoarmatent. Uitzondering hierop zijn de behendigheidsspellen. Dit zijn spellen waar je geen geld mee kunt winnen zoals flipperkasten en de populaire photoplay machines.

Een online slotmachine kan je voor een paar duizend euro laten ontwikkelen, afhankelijk van de gestelde eisen. Wat dat betreft kan je het zo gek maken als je wilt. Indien je echt iets unieks wilt, inclusief nieuwe features, dan kan dit bedrag zomaar oplopen tot 10.000 a 15.000 euro per gokspel.

Een fysieke speelautomaat kost je ergens tussen de 750 en 2500 euro. Ook hier geldt weer dat het af zal hangen van jouw eisen en het type automaat dat je zoekt. Fruitautomaten zijn bijvoorbeeld goedkoper dan casino gokkasten en kan je vaak al voor onder de 1000 euro per stuk aanschaffen.